סדנאות


סדנה במגדר - לארגונים

בסדנה זו:

 • נזהה תפיסות חברתיות הקשורות לנשים וגברים, תפיסות המלוות כל אחת ואחד מאיתנו בחיי היומיום.
 • נבין כמה עמוק יושבות בנו הנחות אלו, ומתוך הבנה זו נוכל לבחור לפעול בצורה מודעת בחיינו - בעבודה, בזוגיות, בהורות ובממדים חברתיים נוספים.

 


הטרדה מינית - מבט תרבותי, סדנה לארגונים

בעוד שישנם חוקים ברורים ובשיח הציבורי מדובר לא פעם על הטרדות מיניות, ישנה חשיבות רבה להבנה פנימית על ההבדלים הדרמטיים בקודים החברתיים הקשורים לגבריות ונשיות. מטרתה של סדנה זו לעורר מודעות ושיח פתוח בין גברים ונשים בארגון.

 • בסדנה נעלה למודעות באופן לא שיפוטי את הקודים החברתיים השונים לנשים וגברים.
 • נבין את השוני בחוויה היומית של נשים וגברים במרחב הציבורי.
 • נאפשר יצירת שיח פתוח, לא שיפוטי ומודע להבדלים המגדריים בין המינים.

סדנאות בייעוץ קריירה לארגונים

נשים וגברים פועלים/ות בדרכים שונות בעולם העבודה, נמצא כי ישנם הבדלים במקצועות, בשכר, בתנאים ובציפיות מעובד ומעובדת. בסדנה זו:

 • נכיר את ההבדלים החברתיים בין נשים וגברים בעולם העבודה.
 • נלמד מהן הדרכים האפקטיביות לפעולה לכל מגדר, בדרגות שונות בארגון.
 • כיצד ניתן להתמודד עם חסמים תלויי מגדר בעבודה.

עוצמת הרישות - סדנת נטוורקינג למנהלות בארגונים

חלק מהיכולת של נשים לנוע במעלה הסולם במקומות עבודה, תלויים ביכולתן לקיים רישות רחב. בסדנה זו:

 • נכיר את ההבדלים ברישות בין נשים וגברים בארגונים.
 • נזהה חסמים חברתיים ביכולת "לרשת את עצמי".
 • נלמד מהן הדרכים האפקטיביות לפעולה למנהלות, בדרגות שונות בארגון. 

רישות ועסקים - סדנה לרשויות ועסקים

עסקים חזקים ברשויות המקומיות הינם משמעותיים ביותר לשגשוגה של הרשות. סדנה נודדת זו מתאימה לרשויות מקומיות המבקשות לתת דחיפה בהיכרות וברישות של העסקים המקומיים שלה. בסדנה זו:

 • נחווה את עוצמתו המשמעותית של נטוורקינג והיכרות עסקית.
 • נגדיל את היכולת שלנו להשפיע ולהפיץ את העסק שלנו.
 • נגלה כי נטוורקינג הינו ממש אורח חיים - ונקבל כלים ליישם זאת בעצמנו.

*סדנה זו מתאימה גם לעסקים עצמאיים מקומיים, המבקשים להתאגד יחד ולמנף את ההיכרויות   לפעילות העסקית שלהם.


"נסיכות גיבורות ואבירים עדינים" סדנה לחינוך מודע מגדר

לחינוך מודע מגדר יש יכולת השפעה מוכחת לטווח החיים על בנות ובנים. סדנה זו מיועדת לצוותי חינוך והורים, מגילאי הגיל הרך ועד לגילאי התיכון.

בסדנה זו:

 • נכיר מהו מגדר וכיצד הוא משפיע על כולנו לאורך החיים.
 • נבין את חשיבותו של חינוך מודע מגדר.
 • נלמד מודל פרקטי ליישום מידי לחינוך מודע מגדר, בבית, בגן ובבית הספר.

סדנת "מי נתן לך רישיון" - לנשים וארגונים

זוהי סדנה חווייתית שבה נלמד ונחווה יחד. בסדנה זו:

 • נגלה את המשמעות, העוצמה והעצמאות הגלומה בנהיגה של נשים.
 • נלמד ונתרגל יחד להחליף פנצ'ר ונגלה כי זוהי משימה טכנית פשוטה, הנגישה לכל אישה.
 • נבין כי זה מהנה ומשמעותי וכלל לא מובן מאליו לנהוג.

 


"על עסקים ונשים" - סדנה פורצת תקרות לנשים עצמאיות

נשים עצמאיות פועלות בצורה שונה מגברים עצמאיים, עושות נטוורקינג אחרת, חוות התנגדויות בצורה שונה וחוות על בסיס קבוע את התפיסות החברתיות הסותרות לעיתים בין נשיותן לעסקים שלהן.

 • בסדנה זו נבין את המשמעויות החברתיות של אישה בעלת עסק
 • נקבל כלים פרקטיים ליישום בעסק.