ההתמחות שלנו הינה בתהליכי הקמה, גיבוש והנחייה של קהילות עסקים אזוריות ו/ של נשים. בניית קהילות עסקים מעודדת צמיחה כלכלית אישית של העסקים ובאמצעותם צמיחה של האזור כולו. היא מאפשרת ומעודדת חיבורים עסקיים בין העסקים, מרחיבה את האפשרויות להגיע לקהלי לקוחות מגוונים יותר ואת הקשרים העסקיים עם הרשויות

תכנית ליווי ייחודית בארץ, המבקשת להעצים כלכלית ולהגדיל את מספר היזמיות בכל רשות. התכנית מתאימה, משפרת ומעצימה כל פעולה מטעם הרשות, הקשורה ליזמות נשים, וזאת ע”י מיפוי מעמיק, ליווי בעלי.ות התפקידים, פיתוח והתאמה ייחודית של הכשרות, תכניות עבודה והטמעה של חשיבה מגדרית בתחום היזמות בכל רשות בפני עצמה

תכנית המתמחה בהתאמה האישית של נתיב הצמיחה המותאם לכל יזמת בקבוצה. מניסיוננו הרב ברור כי נשים עושות עסקים אחרת, על מנת לאפשר צמיחה עסקית העבודה הקבוצתית תשלב בין מפגשי ליווי עסקיים אישיים לבין מפגשים קבוצתיים, כך נהנות היזמיות הן מייעוץ עסקי אישי והן מהאנרגיה וסיעורי המוחות הקבוצתיים.
*קבלה לתכניות מותנה במפגש ייעוץ והתאמה של כל יזמת לקבוצה

תכנית ליצירת עסקים יציבים וצומחים המבוססים על עשייה מדויקת המאפשרת לפעול בשפע ושמחה ולצמוח למקום העסקי בו אנו רוצות להיות. זוהי תכנית עמוקה ומקיפה בה לצד צעדים עסקיים פרקטיים נסיר חסמים אישיים ונתקדם יד ביד בהתאם לחוזקות ולרצונות של כל יזמת ויזמת

תכנית ליצירת עסקים יציבים וצומחים המבוססים על עשייה מדויקת המאפשרת לפעול בשפע ושמחה ולצמוח למקום העסקי בו אנו רוצות להיות. זוהי תכנית עמוקה ומקיפה בה לצד צעדים עסקיים פרקטיים נסיר חסמים אישיים ונתקדם יד ביד בהתאם לחוזקות ולרצונות של כל יזמת ויזמת

תכנית ליצירת עסקים יציבים וצומחים המבוססים על עשייה מדויקת המאפשרת לפעול בשפע ושמחה ולצמוח למקום העסקי בו אנו רוצות להיות. זוהי תכנית עמוקה ומקיפה בה לצד צעדים עסקיים פרקטיים נסיר חסמים אישיים ונתקדם יד ביד בהתאם לחוזקות ולרצונות של כל יזמת ויזמת